/Hizmetlerimiz

Verdiğimiz Diğer Hizmetler

a) Prep Programı: Prof. J. P. Das tarafından geliştirilmiş ve PASS teorisinin eşzamanlı ve ardıl işlem özellikleri üzerine kurulmuş bir okumayı geliştirme programıdır. Yaş ve sınıf düzeyi farketmeksizin, okuma eğitimi almış ancak kendisinden ve yaşından beklenen düzeyde okuma yapamayan çocuklar için uygundur.

b) Attentioner Programı: Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-14 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde geliştiren bireysel ve grup olarak uygulanan, çocukluk çağına uygun elementlerle desteklenmiş eğlenceli bir programdır. Almanya Bremen Üniversitesi’nde nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir.

c) EMDR Tekniği: Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR), birçok farklı ekollerinden öğeleri içeren, farklı durumlara özel standartlaştırılmış protokolleri bulunan, özellikle travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde etkinliği kanıtlanmış, bütüncül bir yöntemidir. (EMDR Terapi Nedir)

Rozet

Rozet

Özel Rozet Aile Danışma Merkezi

Daha Fazla