/Hizmetlerimiz

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk ve ergen danışmanlığı, aile ve çocuğu tanıyarak, yaşanan soruna yönelik çocuk ve ergen ile birebir yapılan çalışmalardan oluşmaktadır.

Çocuk ve ergen sürece, yetişkinin veya ebeveynlerinin yönlendirmesiyle katılır. Bu nedenle, işbirliği her zaman kolay olmayabilir.

Çocuk ve ergen danışmanlığında ailenin hatta bazen okulun da işbirliği içinde olması sürecin daha hızlı sonuçlanmasını destekler.

 • Fobi, Kaygı, Korku sorunları
 • Tikler,
 • Cinsellik,
 • Enürezis, enkoprezis
 • Kardeş kıskançlığı,
 • Yalan söyleme,
 • Tırnak yeme-parmak emme
 • Tuvalet eğitimi,
 • İnternet ve bilgisayar bağımlılığı,
 • Takıntılar,
 • Sınav kaygısı
 • Travma
 • Okul çağı ve uyum sorunları
 • Ders başarısızlığı,
 • Depresyon,
 • Akran zorbalığı,
 • Yeme sorunları,
 • İnatçılık,
 • İstismar,
 • Sosyal beceri geliştirme,
 • İçe kapanıklık
 • Uyum ve davranış sorunları
 • Öfke ve saldırganlık
 • Yas ve ölüm kavramı
 • Ergenlik dönem
Rozet

Rozet

Özel Rozet Aile Danışma Merkezi

Daha Fazla