/Hizmetlerimiz

Yetişkin danışmanlığı

Bireyin, davranış, duygu, düşünce ve beden duyumunu anlayarak, kendini daha iyi tanımasını ve gelişimini destekleyen bir süreçtir. Akademik, kişisel, iş ve sosyal sorunlar ile başetme becerilerinin kazanılmasını amaçlar.

İnsan, sorunlarla başederken günlük işlevselliği bozulmaya, yaşam kalitesi düşmeye, çevreyle ilişki ve iletişim sorunları yaşamaya başlamış ise bir uzmandan destek alması gerekir. Örneğin;

 • Kendini ifade etmede güçlük,
 • Uyku sorunları ve başa çıkma,
 • Performans kaygısı,
 • Kaygı ve korku sorunları,
 • Sınav kaygısı,
 • Fobiler,
 • Panik sorunu,
 • Yeme sorunları,
 • Kendine güven sorunu,
 • İnsan ilişkilerinde problem yaşama,
 • Duygu kontrol sorunları,
 • Öfke ile başetme,
 • Başarı,
 • Depresyon,
 • Stres yönetimi,
 • İş sorunları,
 • Kişisel gelişim,
 • Zaman yönetimi,
 • Somatizasyon ile başaçıkma,
 • Postpartum(doğum sonrası) depresyon,
 • Ölüm ve kayıp,
 • Kronik rahatsızlıklar ile başaçıkma
 • Travma,
 • Doğal yaşamsal krizler (evlilik, doğum, terfi vb.)

Bireysel danışmanlık almanın yararları;

Davranış değişikliğini kolaylaştırır. Yaşam kalitesini arttırır. Danışan kaçındığı, ertelediği sorunlarla yüzleşme fırsatı bulur. Kişinin kendisinde değiştirmek istediği şey daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Gizlilik esasına dayanır.

Rozet

Rozet

Özel Rozet Aile Danışma Merkezi

Daha Fazla