/EMDR

EMDR Terapi Nedir

Rahatsız edici anı kayıtlarını, bilgisayarlardaki gibi, silme tuşuna basarak tamamen silmek mümkün olmasa da acı anıların etkisini azaltan çeşitli yöntemler vardır. Günümüzde acı ve üzücü anıların etkisini yok etmek ya da azaltmak için, Türkçe açılımı “Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” olan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) tekniği oldukça etkilidir.

Francine Shaphiro tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilmiş, ülkemize ise 1999 depreminde getirilmiştir. Günümüzde çocukluk veya yetişkinlik döneminde yaşanan rahatsız edici anılar, panik bozukluk, depresyon, kaygı, fobiler, komplike yas, yeme bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, migren ve fantom ağrı, kompleks travma, stres kontrolü, performans geliştirme gibi pek çok konuya ilişkin destek sürecinde EMDR tekniğinden faydalanılmaktadır. Gündelik konularda ve kişisel gelişimle ilgili alanlarda da EMDR ile çalışılmaktadır.

alt text “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma” alt text “EMDR Aleti”

Danışan terapistin sağa ve sola hareket eden parmağını gözleri ile takip eder. Bu takip şekli ile danışanın beyninin sağ ve sol yarı küresi etkinleşir. Bu etkinleşme EMDR için geliştirilmiş olan çeşitli aletler aracılığı ile de yapılmaktadır. Bu tercih uzman ve danışan ile birlikte yapılır.

EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanmasıdır.

  • Destek aldığınız uzmanın bu konuda eğitim almış olması çok önemlidir. Bu konuda eğitim almış olan uzmanın sizin EMDR ile calışmaya uygun olduğunuza karar vermesi halinde uygulanabilir.
  • EMDR hipnoz değildir, hipnoz farklı bir yöntemdir.
  • EMDR zararlı bir yöntem değildir, bu konuda eğitim almış ruh sağlığı uzmanıyla güvenle çalışabilirsiniz.
  • EMDR kontrolünüz dışında olan bir süreç değildir, destek aldığınız uzman ile bilinçli bir işbirliği içinde çalışabilirsiniz.

EMDR ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayın.

Zeliha Özata

Zeliha Özata

Uzman Psikolog

Daha Fazla